एकदंताय विद्महे !

गणेश या देवतेच्या उगमापासून तिच्या विविध रूपांबद्दल आणि त्याला अनुषंगिक पुराकथांबद्दल जाणून घेऊया,आणि आपल्याला भावलेल्या रुपात आपल्या हाताने गणेश मूर्ती किंवा चित्र तयार करूया. ६ ऑगस्ट २०२२, नोंदणीची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२२ सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ स्थळ शाकुंतल Read More …

History of musical instruments

Tracing the history, mythology, tradition, beliefs associated with Indian musical instruments via their depiction in sculptures and paintings. Day 1: Tata vadya (Chordophones- String instruments) Day 2: Avanaddha vadya (Membranophones-Percussion instruments) Day 3: Sushira and Ghana Vadya (Aero and Idiophones- Read More …