एकदंताय विद्महे !

गणेश या देवतेच्या उगमापासून तिच्या विविध रूपांबद्दल आणि त्याला अनुषंगिक पुराकथांबद्दल जाणून घेऊया,आणि आपल्याला भावलेल्या रुपात आपल्या हाताने गणेश मूर्ती किंवा चित्र तयार करूया. ६ ऑगस्ट २०२२, नोंदणीची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२२ सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ स्थळ शाकुंतल Read More …

Ayudha

A lecture series on the Attributes of Deities, symbolism and meaning. Attributes [animals (vahana), flora, weapons, musical instruments, colours, natural phenomena (eg. thunder)] play a major role in Indian iconographic representation of deities. With this lecture series we will discuss Read More …