एकदंताय विद्महे !

गणेश या देवतेच्या उगमापासून तिच्या विविध रूपांबद्दल आणि त्याला अनुषंगिक पुराकथांबद्दल जाणून घेऊया,आणि आपल्याला भावलेल्या रुपात आपल्या हाताने गणेश मूर्ती किंवा चित्र तयार करूया. ६ ऑगस्ट २०२२, नोंदणीची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२२ सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ स्थळ शाकुंतल Read More …

M.A.Dhaky annual memorial lecture

Temples, Architecture and Mobility: M.A.Dhaky’s Legacy to Art Historical Scholarship A lecture by Dr. Parul Pandya Dhar ( Faculty @ University of Delhi)